Bidra

I kirken vår er du velkommen til å komme som du er og være med på alt som skjer. Det viktigste du kan bidra med, er simpelthen å møte opp sammen med resten av menigheten.

Hvis du også ønsker å involvere deg og bidra med noe du liker, brenner for, er flink til eller bare ser at trengs, så er du hjertelig velkommen til det. Ofte er det kristne fellesskapet aller mest givende når vi kan «finne vår plass» i samspill med Gud og hverandre.

Menigheten vår har et spekter av ulike tilbud gjennom uka. De fleste av dem har flere slags oppgaver og tjenester knyttet til seg, og de fleste gjøres i fellesskap. Vi vil gjerne snakke med deg om hvor du tror du kan finne din plass – kanskje finnes den ikke ennå?

Powered by Cornerstone