Bli med i en husgruppe

Husgrupper, eller bibelgrupper, er et godt og viktig supplement til gudstjenestene.

Husgruppene er arenaen for å se andre og selv bli sett, og skal ikke inneholde flere enn at alle får rikelig med plass. I husgruppen oppstår det tette relasjoner, og det er din gruppe som vil savne deg først hvis du ikke er tilstede på øvrige samlinger. Det er avgjørende for alle å finne sin plass, og husgruppene utgjør et godt og samlende fellesskap.

I husgruppene deler man gjerne et enkelt måltid, men det viktigste er at dette er stedet for å snakke om tro. Det er derfor naturlig å lese noe fra Bibelen, og så snakke om det man har lest. Her er det rikelig med takhøyde for de rareste spørsmål, samtidig som man kommer tettere innpå livet og kan dele både gleder og sorger. Det er i det hele tatt stor fleksibilitet i hvordan en husgruppe organiseres, det viktigste er å ha en arena hvor Jesus er i sentrum av oppmerksomheten og samtalen.

I Birkeland Frikirke ønsker vi at flest mulig skal få muligheten til å være med i en husgruppe. Her er det fellesskap, samhørighet og tilhørighet som står i sentrum, noe vi ønsker alle skal få ta del i. Skulle du ønske en plass i en husgruppe, så ta kontakt med oss så skal vi finne en til deg. Det er alltid ledig kapasitet i husgruppene våre.

 

Velkommen til husgruppe i Birkeland Frikirke!

Powered by Cornerstone