Torsdagsbønn

Annenhver torsdag kl. 20:00 (i partallsuker utenom ferier) samles vi i Frikirken for å be.

Vi søker Guds nærhet. Det er fint å kunne ta opp bønneemner og legge disse sammen frem for Gud. Kanskje du har lest noe fint i Bibelen som du ønsker å dele?

Vi går inn via hovedinngangen og finner et passende rom å samles i.

Så er det også topp om du har tid til å være der i 20 minutter. Eller 40 minutter. Det er stor frihet i å komme og gå som det måtte passe.

Velkommen til torsdagsbønn!

Powered by Cornerstone