Gudstjenester

Tidspunkt: Søndag formiddag kl 11 i partallsuker. Vi samles til bønnemøte kl 10.30 i forkant av hver gudstjeneste, og alle er velkomne til å delta.

Sang og musikk er en viktig del av våre gudstjenester. Vi synger alt fra kjente og kjære salmer til mer moderne lovsangsmusikk, men også barnesanger brukes flittig der det er naturlig. I det hele tatt er barna en stor og viktig del av vår forsamling, selv om vi med glede ser stor aldersspredning på våre møter. Vi ønsker å være en forsamling med stor takhøyde og lav dørterskel, samtidig som vi har en visjon om å være et fellesskap som tydelig peker på Jesus. Vi feirer nattverd omtrent en gang i måneden, og har alltid et tilbud om forbønn eller samtale hvis noen ønsker det.

I Birkeland Frikirke bruker vi søndagsskoleopplegget fra Awana. Søndagsskolen vår favner bredt med egne grupper for barn fra 3 til 16 år, og utgjør dermed en stor del av vårt frivillige arbeid.

Les mer om søndagsskolearbeidet her.

Velkommen til Birkeland Frikirke!

Powered by Cornerstone