Knøttesang

Annenhver tirsdag kl. 17.30–18.00

 

Knøttesang er for barn mellom 3–6 år som ønsker å synge og ha det gøy sammen.

Vi synger enkle barnesanger og gjør gjerne bevegelser til. Vi øver også litt på å synge oppstilt som et kor.

Hver gang kan de som har lyst, synge i mikrofonen for de andre. Vi avslutter med en nattasang.

Det er fint om alle barna har en kjent voksen til stede under hele samlingen. Det er ikke bindende oppmøte, det er helt i orden å komme de gangene det passer og barna har lyst.

Kontaktperson:

Ingrid Andås Kolstad, tlf. 480 20 581

Powered by Cornerstone